Latest stories

 • in

  Šiuo metu renkamos paraiškos

  Šiuo metu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) paraiškos renkamos pagal kelias veiklos sritis. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, kad jau kitą savaitę, balandžio 29 d., bus baigiamos rinkti paraiškos pagal šias KPP veiklos sritis: „Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas“; „Investicijos į miškininkystės technologijas“; „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos […] Daugiau

 • in

  Apie paramos administravimo procesą – glaustai

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti pareiškėjams ir paramos gavėjams aiškiai suprasti paramos administravimo procesus, parengė schemas, kuriose grafiškai pavaizduota paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo eiga. Suprantama, kad daliai NMA klientų paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo procesas kelia klausimų bei atrodo painus, todėl NMA svetainėje jau įkeltos schemos, vaizduojančios paraiškos „kelią“ nuo jos pateikimo NMA […] Daugiau

 • in

  Renkamos EIP veiklos grupių paraiškos

  Iki pat rugpjūčio 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių paraiškas dėl bendros įvairių kaimo plėtros sektoriaus dalyvių veiklos kūrimo bei vystymo. Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ rinkimo etapui skirta 3 […] Daugiau

 • in

  Pakeistas KPP paraiškų priėmimo grafikas

  Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones priėmimo 2022 metais grafikas. Siekiantys paramos investicijoms į žemės ūkio valdas (subsidijos) šiemet turės tris galimybes teikti paraiškas. Nuspręsta nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. organizuoti dar vieną kvietimą teikti paraiškas – jis neskirtas augalininkystės ir mėsinės gyvulininkystės sektoriui. Šiam kvietimui bus taikomi […] Daugiau

 • in

  Kviečiame teikti paraiškas valdų modernizavimui

  Kovo 1 d. – balandžio 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai pirmasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 36 101 998 Eur suma. Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio […] Daugiau

 • in

  Sudaryta priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. III EURI)“ paraiškų pirmumo eilė

  Informuojame, kad jau sudarytos paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų praėjusių metų gruodžio 1–30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2021 m. III EURI), prioritetinės eilės. Prioritetinės eilės sudarytos pagal atskirus sektorius, kuriems buvo teikiamos paraiškos. Sudarius eiles paaiškėjo, kad projektus […] Daugiau

 • in

  Žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijas kviečiame teikti paraiškas

  Nuo vasario 7 d. iki kovo 31 d. žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“. Priemonės tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. Paramos paraiškas gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros […] Daugiau

 • in

  Žuvininkystės sektoriaus atstovams – nauji būdai paramos paraiškoms teikti

  Š. m. sausio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos žuvininkystės sektoriaus paramos administravimo taisyklės, kuriose buvo numatyti nauji paramos paraiškų, mokėjimo prašymų bei susijusių dokumentų teikimo būdai. Pakeistose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse nurodyta, kad pareiškėjai paramos paraiškas, mokėjimo prašymus bei susijusius dokumentus gali teikti šiais būdais: pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, […] Daugiau

 • in

  Vietos veiklos grupės jau gali pradėti rengti paraiškas

  Nuo vasario 1 d. vietos veiklos grupės (VVG) galės teikti paraiškas dėl paramos inicijuoti tarptautinius projektus, taip pat įgyvendinti teritorinius bei tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Paraiškos bus renkamos du mėnesius, iki kovo 31 d. Kokios VVG gali kreiptis? Dėl paramos, kaip ir ankstesniais paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Vietos […] Daugiau

 • in

  Nuo vasario 1 d. – Lietuvos kaimo tinklo narių renginių organizavimo paraiškos

  Vasarį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai vėl galės teikti paraiškas dėl paramos organizuoti gyvus renginius. Šiam tik mėnesį (vasario 1–28 d.) truksiančiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“ rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų. Paramos gavėjai ir remiamos veiklos Paraiškas kviečiami teikti nacionaliniu lygiu veikiantys […] Daugiau

 • in

  Tarptautinių parodų dalyviai jau gali teikti paraiškas

  Informuojame, jog jau yra paskelbti pirmieji šiais metais kvietimai teikti paraiškas dėl dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose, verslo misijose užsienio valstybėse. Paraiškos renkamos iki sausio 18 d. Šiuo metu, vadovaujantis Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, paskelbti kvietimai dalyvauti dvejose parodose: „Biofach“ ir „Gulfood“. Tarptautinė […] Daugiau

 • in

  Paraiškos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti – pirmumo eilėje

  Pareiškėjai, ketinantys rengti parodomuosius projektus bei vykdyti informavimo veiklą, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraiškas pateikę praėjusių metų spalio-lapkričio mėnesiais, jau gali susipažinti su paramos paraiškų pirmumo eile. Primintina, jog paraiškų rinkimui pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ buvo skirta 1 969 635 Eur Europos Sąjungos ir valstybės […] Daugiau

 • in

  Patvirtintas 2022 m. paraiškų priėmimo grafikas

  Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafiką. Jau nuo ateinančių metų sausio 3 d. ištisus metus paraiškas paramai gauti galės teikti pirmą kartą dalyvaujantys kokybės sistemose ar siekiantys valdyti rizikas pagal 2014-2020 m. KPP veiklos sritį „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“. Vasarį  vėl startuos […] Daugiau

 • in

  Trumpųjų tiekimo grandinių dalyvių paraiškos bus renkamos dar kartą

  Spalio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu papildytas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2021 metais grafikas. Pakoreguotame KPP paraiškų rinkimo grafike numatytas dar vienas paraiškų pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ surinkimo etapas – nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 23 […] Daugiau

 • in

  Akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos

  Nuo spalio 18 d. iki gruodžio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pakartotinai priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir […] Daugiau

 • in

  Nuo spalio 15 d. laukiamos vietos veiklos grupių paraiškos

  Nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. jau paskutinį kartą šiais metais bus laukiama šalies vietos veiklos grupių (VVG) paraiškų dėl paramos tarptautinių projektų inicijavimui, teritorinių bei tarptautinių bendradarbiavimo projektų vykdymui. Dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ […] Daugiau

 • in

  Žuvų perdirbimo įmonės gali teikti paraiškas

  Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d. galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Pareiškėjai gali kreiptis dėl investicijų į perdirbimo sektorių skatinimo bei naujų darbo vietų kūrimo, kad galėtų prisidėti prie […] Daugiau

 • in

  Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – nuo spalio vidurio

  Nuo spalio 18 d. ūkinių gyvūnų laikytojai, siekiantys sumažinti pavojingų ligų paplitimo riziką savo ūkiuose, kviečiami kreiptis dėl paramos. Paraiškos ūkių biosaugai sustiprinti renkamos iki gruodžio 3 d. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių […] Daugiau

 • in

  Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjai pakartotinai kviečiami kreiptis dėl paramos

  Nuo spalio 7 d. iki gruodžio 6 d. pakartotinai renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastintąsias taisykles). Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali […] Daugiau

 • in

  Papildytas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimo grafikas

  Papildytas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafikas. Pakoreguotame grafike numatyti net šeši nauji paraiškų rinkimo etapai: nuo 10-07 iki 12-06 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)“; nuo 10-11 iki 12-09 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos […] Daugiau

 • in

  Dėl paramos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui – nuo spalio 4d.

  Nuo spalio 4 d. iki gruodžio 3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos žuvininkystės sektoriaus atstovų paraiškos dėl žvejybinių laivų pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimo ar modernizavimo. Paraiškos renkamos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos […] Daugiau

 • in

  Skelbiamas pakartotinis kvietimas teikti paraiškas dėl planuojamų įsigyti veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia apie antrą šiais metais paraiškų priėmimą dėl planuojamų įsigyti grynaveislių veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo. Paraiškos priimamos vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332. Ši parama teikiama siekiant pagerinti laikomų mėsinių veislių galvijų, avių […] Daugiau

 • in

  Laikas rengti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti

  Nuo spalio 4 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia mokymo įstaigas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Paraiškos bus renkamos iki  lapkričio 26 d. Naujai parengtas priemonės įgyvendinimo taisykles, taikomas 2021 metais teikiamoms paraiškoms, rasite čia. Kam skirta […] Daugiau

 • in

  Vasarą surinktoms miškininkų paraiškoms paramos lėšų pakanka

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sudarė jaunųjų ūkininkų paraiškų, pateiktų šią vasarą (birželio 1 d. – liepos 30 d.), prioritetinę eilę. Primintina, kad paraiškas jaunieji ūkininkai kaip įprasta teikė aktyviai – per 2 mėnesius trukusį paraiškų teikimo laikotarpį gauta daugiau kaip 600 paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos suma viršijo šiam paraiškų rinkimo etapui skirtąją – paprašyta […] Daugiau

Daugiau straipsnių
Congratulations. You've reached the end of the internet.