Latest stories

 • in

  „Atsižvelgėme į ūkininkų skundus – dvigubai sutrumpinome paraiškų NMA vertinimo terminus“

  Žemės ūkio ministerija dvigubai sutrumpino terminą, per kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) privalo įvertinti paraiškas, pateiktas Kaimo plėtros programos (KPP) paramai gauti. „Atsižvelgėme į nuolatinius ūkininkų skundus dėl ilgų paraiškų vertinimo terminų. Tai ypač aktualu  dinamiškos rinkos ir augančios infliacijos sąlygomis. Ūkininkai neturi būti beveik pusę metų palikti nežinioje – galės įgyvendinti planuojamus projektus ar […] Daugiau

 • in

  Žemės ūkio ministerija trumpina NMA paraiškų vertinimo terminus

  Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas siūlo iki dviejų mėnesių apriboti terminą, per kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) privalėtų įvertinti paraiškas pagal Kaimo plėtros programos (KPP) priemones. „NMA paramos paraiškas vertina nepateisinamai ilgai – vertinimas trunka pusę metų ir ilgiau, vykdomi pertekliniai kontrolės veiksmai. Dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos, trūkinėjančių tiekimo grandinių sparčiai kylant infliacijai ir keičiantis […] Daugiau

 • in

  Kovą–balandį pateiktos paraiškos valdoms modernizuoti – jau pirmumo eilėse

  Paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos šių metų kovo 1 d. – balandžio 29 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėse – kviečiame pareiškėjus susipažinti. Šiuo kvietimu 30 pieninės galvijininkystės atstovų paraiškų surinko nuo 35 (privalomo mažiausio […] Daugiau

 • in

  Kauno teritorinis skyrius išsikėlė į kitas patalpas

  Informuojame, kad nuo gegužės 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kauno teritorinis padalinys išsikelia į naujas patalpas. Jau nuo penktadienio NMA Kauno teritorinio skyriaus reikėtų ieškoti kitu adresu  – Taikos pr. 54, Kaunas, pašto kodas 51305. Kontaktiniai telefonai išliks nepakitę, juos rasite čia. Daugiau

 • in

  Dar daugiau galimybių patogiai ir greitai gauti laukiamus atsakymus

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuolat ieško sprendimų, kaip pagerinti teikiamas paslaugas, ir stengiasi, kad informacija klientus pasiektų kuo paprasčiau ir greičiau. Todėl nuo šiol klientai, apsilankę bet kuriame NMA padalinyje, galės bendrauti ne tik su tame padalinyje esančiais darbuotojais, bet ir, reikalui esant, jam bus suteikta galimybė konsultuotis su visose apskrityse dirbančiais agentūros specialistais. Klientams […] Daugiau

 • in

  Nuotolinius renginius keičia „gyvi“

  Įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ turėtų žinoti, jog renginiai, šalyje atšaukus ekstremaliąją situaciją dėl pandemijos grėsmės, kaip ir iki jos turėtų būti organizuojami gyvai. Nuo gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu atšauktus […] Daugiau

 • in

  Kviečiame pasitikrinti kontaktinius duomenis NMA informaciniame portale

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ragina pareiškėjus pasitikrinti paraiškoje pateiktus kontaktinius ir banko duomenis bei juos atnaujinti, jei keitėsi. Tai padės operatyviau bendrauti, paramos gavėjus greičiau pasieks paramos lėšos. Kviečiame NMA klientus pasitikrinti, ar  jų kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) bei banko sąskaitos numeris yra aktualūs, o prireikus, juos atnaujinti. Pateikus tikslius kontaktinius […] Daugiau

 • in

  Nuo gegužės 2 d. – įprasta klientų aptarnavimo tvarka

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad, atšaukus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso pandemijos, nebelieka ribojimų klientų aptarnavimui. Tai reiškia, kad NMA klientai bus aptarnaujami įprasta tvarka – registracija atvykstant į NMA yra neprivaloma. Vyriausybės sprendimu nuo gegužės 1 d. atšaukiama  ekstremalioji situacija dėl koronaviruso pandemijos, todėl atvykstant į NMA klientams nebereikia privalomai registruotis, taip pat neberibojamas […] Daugiau

 • in

  Šiuo metu renkamos paraiškos

  Šiuo metu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) paraiškos renkamos pagal kelias veiklos sritis. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, kad jau kitą savaitę, balandžio 29 d., bus baigiamos rinkti paraiškos pagal šias KPP veiklos sritis: „Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas“; „Investicijos į miškininkystės technologijas“; „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos […] Daugiau

 • in

  Pakeistos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklės

  Š. m. balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme gali būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. […] Daugiau

 • in

  Prasideda antrasis paraiškų surinkimo etapas ūkiams modernizuoti

  Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos. Paraiškos priimamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi […] Daugiau

 • in

  Tradicinėje NMA konferencijoje – šių metų su plotu susijusių priemonių aktualijos

  Artėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo sezonui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) balandžio 11 d. surengė konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“. Beveik 500 NMA socialinių partnerių, savivaldybių žemės ūkio skyrių bei seniūnijų specialistų dalyvavo nuotolinėje konferencijoje, kurios metu buvo pristatyti su plotu susijusių priemonių ir […] Daugiau

 • in

  Apie paramos administravimo procesą – glaustai

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti pareiškėjams ir paramos gavėjams aiškiai suprasti paramos administravimo procesus, parengė schemas, kuriose grafiškai pavaizduota paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo eiga. Suprantama, kad daliai NMA klientų paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo procesas kelia klausimų bei atrodo painus, todėl NMA svetainėje jau įkeltos schemos, vaizduojančios paraiškos „kelią“ nuo jos pateikimo NMA […] Daugiau

 • in

  Renkamos paraiškos įgyvendinti vandentvarkos projektus

  Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos bei papildomi dokumentai NMA turi būti teikiami tik elektroniniu būdu – elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt (dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), arba per Žemės […] Daugiau

 • in

  Smulkieji ūkininkai aktyviai teikė paramos paraiškas

  Visą praėjusį mėnesį šalies smulkieji ūkininkai teikė paraiškas. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir toliau lieka viena laukiamiausių – per gana neilgą paraiškų surinkimo laikotarpį (kovo 1–31 d.) paraiškų pateikta tiek, kad paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją. Nurodytu laikotarpiu atskirai […] Daugiau

 • in

  Parama žuvų perdirbimo įmonėms

  Nuo balandžio 11 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paraiškos renkamos iki birželio 9 d. Priemonės tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo […] Daugiau

 • in

  NMA laukia Jūsų idėjų

  Visus, besinaudojančius NMA paslaugomis, kviečiame teikti savo pasiūlymus bei idėjas, kurios padėtų NMA tobulėti. Siekdama išlaikyti bei stiprinti ryšį su klientais, NMA nuolat ieško naujų, inovatyvių sprendimų, galinčių padėti klientui dar patogiau ir lengviau bendrauti su agentūra. Todėl Jūsų nuomonė yra labai svarbi pasirenkant efektyvias bei patrauklias abipusio dialogo formas. Laukiame Jūsų minčių, pasiūlymų įvairiais […] Daugiau

 • in

  NMA: pradedame teikti konsultacijas 24 valandas 7 dienas per savaitę

  Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) – dar vienas sėkmingas naujų „darbuotojų“ debiutas: aktualiausia informacija apie NMA administruojamą paramą pradėta teikti į pagalbą pasitelkiant dirbtinį intelektą.   Naują įrankį – robotus konsultantus, papildžiusius NMA robotų „šeimą“, – jau gali pamatyti ir su jais pabendrauti visi NMA klientai. Jis ir ji – robotų pora, kuri, Jums pasiteiravus, papasakos […] Daugiau

 • in

  Norinčius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius kviečiame kreiptis paramos

  Nuo balandžio 4 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paraiškos renkamos iki birželio 2 d. Dėl paramos gali kreiptis […] Daugiau

 • in

  Kviečiame į parodą „Ką pasėsi…2022”

  Šiemet tradicinėje parodoje „Ką pasėsi…“ dalyvaus ir nauji netradiciniai Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai, tad kovo 31 – balandžio 2 dienomis kviečiame atvykti ir susipažinti! Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) stendas bus įsikūręs paviljone nr. 2. NMA darbuotojai parodos lankytojams teiks informaciją apie populiariausias paramos priemones žemės ūkiui bei kaimo plėtrai, todėl nepraleiskite progos gyvai pabendrauti Jums […] Daugiau

 • in

  Nuo šiol patys galite pasirinkti konsultacijos su NMA darbuotoju laiką

  Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) klientai, norintys konsultuotis su NMA darbuotojais, kviečiami užpildyti klientų registracijos formą ir taip „pranešti“ apie savo ketinimą konsultuotis. Išankstinės registracijos į konsultaciją formą rasite NMA svetainėje, skiltyje „Susisiekite“/ Išankstinė registracija. Registracijos formoje galima pasirinkti konsultavimo būdą (per „Teams“ arba atvykus į NMA padalinį), vietą, jei norima konsultuotis gyvai. Siekiant, kad konsultacija būtų […] Daugiau

 • in

  Vaizdo instrukcija paramai investicijoms į prevencinę veiklą

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su paraiškų pildymo vaizdo instrukcija, skirta rengiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ((KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir […] Daugiau

 • in

  Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas

  Kovo 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas. KPP paraiškų rinkimo grafike pakeistas paraiškų surinkimo laikotarpis pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ – šios paraiškos bus renkamos birželio […] Daugiau

 • in

  NMA ragina pareiškėjus atidžiai stebėti el. pašto pranešimus

  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ragina nuolat patikrinti savo pašto dėžutes – gali būti, kad ūkininkui siunčiamas svarbus pranešimas liko neperskaitytas. NMA nuolat siunčia pareiškėjams ir paramos gavėjams pranešimus, susijusius su įgyvendinamais projektais tiek pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, tiek pagal plotines priemones. Pranešimai siunčiami norint priminti svarbias datas, įsipareigojimus, pranešti kitą svarbią informaciją, […] Daugiau

Daugiau straipsnių
Congratulations. You've reached the end of the internet.