in , ,

Ministerija atsakė į „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės“ raštą

Asociatyvi nuotr. (Scott Graham/Unsplash)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija gavo ir išnagrinėjo Asociacijos „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės“ raštą dėl nevienodų konkurencinių sąlygų karantino metu bei pagalbos priemonių nukentėjusiam verslui taikymo. Pažymime, kad sprendimai dėl veiklos vykdymo sugriežtinto karantino metu yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijai nesuteikia teisės aiškinti teisės aktų nuostatų ir jų taikymo, todėl pateikiame tik ministerijos specialistų nuomonę Jūsų paklausime keliamu klausimu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas. Nustatant karantino režimo priemones, atsižvelgiama į daugelį veiksnių, tarp jų epideminę situaciją ir jos kitimą, sveikatos priežiūros ekspertų ir socialinių partnerių išsakytas pastabas ir pasiūlymus, kitas aplinkybes. Socialinių kontaktų mažinimas išlieka pagrindine karantino režimo priemone, todėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės tikslais yra pateisinamos visos priemonės, padedančios mažinti bereikalingą žmonių būriavimąsi ir kontaktus, kai yra užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojus. Nustatant tam tikras karantino režimo priemones, pagrindinis tikslas nėra pats tam tikros veiklos draudimas, tačiau visų pirma tikimasi asmenų supratingumo ir atsakingo elgesio, kuris leistų sustabdyti užkrečiamųjų ligų plitimą. Karantino režimo priemonės nuolat peržiūrimos atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją. Galimybė griežtinti ar švelninti karantino režimo sąlygas tam tikroms verslo veikloms svarstoma atsižvelgiant į sergamumo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) duomenis ir įvertinus jau taikomų ribojimo priemonių efektyvumą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nuo 2020 m. gruodžio 16 d. sugriežtintos karantino režimo sąlygos ir įsigaliojo tam tikri verslo veiklos apribojimai, kuriais siekiama suvaldyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Lietuvoje. Sugriežtinto karantino laikotarpiu veiklą gali vykdyti parduotuvės (įskaitant parduotuves prekybos ir pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, pašarų gyvūnams, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių ir laidojimo reikmenų pardavimas. Taip pat galima maisto prekyba turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose, lauko prekyba eglutėmis ir kitais medeliais, skirtais šventėms. Vykdant išvardintas veiklas turi būti užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (VESOC) nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Maisto prekių parduotuvėmis yra laikomos prekybos vietos, kuriose didžiausią asortimentą sudaro maisto prekės, gėrimai ir tabako gaminiai. Tos parduotuvės, kurios prekiauja daugiausia ne maisto prekėmis, neturėtų būti laikomos maisto prekybos vietomis arba jose turėtų veikti tik tie skyriai, kuriuose prekiaujama maistu.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad galima prekyba visomis prekėmis nuotoliniu būdu (internetu ar kitomis ryšio priemonėmis), kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose. Fizinė parduotuvė, kurios veikla draudžiama sugriežtinto karantino laikotarpiu, gali veikti kaip prekių atsiėmimo punktas, jeigu perduodant ir atsiimant prekes laikomasi VESOC vadovo nurodytų priemonių ir atstumų reikalavimų. Atsiskaityti už prekes galima tiek grynaisiais pinigais, tiek kortele. 

Informuojame, kad Ministerija parengė konkrečius išaiškinimus dėl verslo veiklos sąlygų karantino metu, kurie skelbiami Ministerijos interneto tinklapyje adresu https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu. Jeigu turite konkrečių klausimų dėl jūsų vykdomos veiklos, kviečiame rašyti el. paštu: verslui@eimin.lt arba skambinti trumpuoju numeriu 1824.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ buvo patikslintos sąlygos, kurias atitinkantiems ūkinių veiklų vykdytojams, tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų, gali būti taikomos paramos priemonės. Visa informacija apie naujai priimtas pagalbos priemones yra nuolat skelbiama ir atnaujinama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje www.eimin.lt

Dėl nuomos ir turgaviečių mokesčių kompensavimo

Norime informuoti, kad Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonės (toliau – Priemonė) pratęsti neplanuojama. Sprendimas dėl Priemonės buvo priimtas bendrai konsultuojantis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe, įvertinus šalies finansines galimybes finansuoti vieną ar kitą priemonę. Papildomai informuojame, kad valstybės pagalbos priemonę dėl turgavietės mokesčio  kompensavimo planuojama atnaujinti ir šiuo metu rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 789 ,,Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

Dėl finansinių priemonių verslo subjektams

Taip pat pažymime, kad verslo subjektai ir toliau gali naudotis šiomis finansinėmis priemonėmis:

Lengvatinėmis paskolomis, kurios leidžia gauti paskolas palankesnėmis palūkanų normomis. 

Atviras kreditų fondas 2 – verslininkams teikiamos lengvatinės (palankia palūkanų norma) paskolos iki 0,6 mln. eurų verslo pradžiai arba plėtrai. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB banką „Citadelė“ ir UAB Medicinos banką.

Pasidalytos rizikos paskolos – užtikrinamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) galimybės gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Įmonėms teikiamos iki 4 mln. eurų dydžio paskolos. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB „Swedbank“.

„Sutelktinės paskolos „Avietė“ – leidžia SVV gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti. Dėl šių paskolų galima kreiptis į sutelktinio finansavimo platformos operatorių „FinBee“.

Skatinamoji finansinė priemonė ,,Alternatyva“ – pagal priemonę teikiamos paskolos suteikia galimybę SVV gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Garantijomis – kredito įstaigos dažnai nesuteikia paskolos verslininkams, nes pastarieji negali pateikti pakankamo užstato (garantijos) paskolai garantuoti. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) padeda išspręsti šią problemą garantuodama paskolos grąžinimą. 

Portfelinės garantijos paskoloms – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos. Didžiausia garantuojama paskolos suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į AB Šiaulių banką, UAB Medicinos banką, AB banką „Citadele“, AB banką „Swedbank“.

Portfelinės garantijos lizingui – Invega garantuoja 80 proc. lizingo sumos naujiems verslininkų lizingo sandoriams. Didžiausia garantuojama lizingo suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas“ ir AB Šiaulių banką.

Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams ir „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ – Invega garantuoja 80 proc. faktoringo sandorio sumos naujiems verslininkų faktoringo sandoriams. Didžiausia garantuojama faktoringo sandorio suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į UAB SME Finance, AB Šiaulių banką, Faktoro, Pay Ray ir Factris.

Garantijų fondas 3 – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio (nekilnojamojo turto pirkimo atveju didžiausias limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos arba 60 proc. išsimokėtinai finansuojamo turto kainos). Didžiausia  garantuojama suma SVV veikiančiam iki 3 metų – iki 750 000 eurų, o SVV veikiančiam daugiau kaip 3 metai – iki 1 500 000 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į finansų įstaigas, su kuriomis „Invega“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.

Daliniu palūkanų kompensavimu

Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ tikslas – palengvinti verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą, t. y. kompensuojama dalis (iki 95 proc.) finansų įstaigai per 36 mėn. sumokėtų palūkanų.

Pagalbos verslui fondu – kuria siekiama suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios smarkiai paveiktos COVID-19 krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais ir kurios nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų). 

         Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 ,,Dėl priemonės ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  parengtą priemonę ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“.

Naujai parengtos priemonės ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ tikslas – padėti įmonėms įveikti COVID-19 viruso plitimo sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti likvidumą. Įmonių atitiktis subsidijai bus vertinama pagal visus reikalavimus, numatytus minėtu nutarimu patvirtintame priemonės ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos apraše .  Neatlygintinas vienkartines subsidijas galės gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau atitinkamu laikotapiu.

Susipažinti su minėtu nutarimu galima internete adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0b90741574a11eba1f8b445a2cb2bc7 

Taip pat papildomai planuojama nauja pagalbos verslui paskolų priemonė ,,Tiesioginės COVID-19 paskolos“ – numatoma teikti paskolas apyvartinėms lėšoms įmonių likvidumui užtikrinti. Paskolas numatoma teikti SVV subjektams ir didelėms įmonėms, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., palyginus su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Paskolos bus teikiamos sumažintomis palūkanų normomis. Maksimali paskolos suma – 100 tūkst. Eur. Šiuo metu paskolų priemonė yra derinama su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene. Tikimės, kad paskolų priemonė bus įgyvendinama artimiausiu metu. 

Priemones, tinkančias Jūsų verslui įkurti/vystyti/plėtoti, visada ,,pasimatuoti“ galite internete adresu (https://www.esgalimybes.lt/).

Ministerijos administruojamų priemonių ,,meniu“ visada galima rasti Ministerijos interneto puslapyje (http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos) Ten taip pat visada rasite informaciją apie galiojančius ir (ar) planuojamus kvietimus.

Norime patikinti, kad valstybės institucijos, taip pat Ministerija, ieško būdų, kaip palengvinti šią dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susiklosčiusią visoms suinteresuotoms šalims sudėtingą situaciją. Ministerija kartu su verslo subjektais ieško sprendimų, padėsiančių įveikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltus sunkumus. 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0