in ,

Jaunuolynų ugdymas – kelias į brandų mišką

Europos Sąjunga teikia paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti.

Šia parama aktyviai naudojosi ir miško savininkai, siekiantys ugdyti jaunuolynus ir liepos 15 d. – rugsėjo 14 d. teikę paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gauti.

„Ši parama yra nemenka paspirtis rūpintis augančiu mišku, o nauda – ir jo savininkui, ir pačiam miškui. Jaunuolynų ugdymu formuojama medynų rūšinė sudėtis, šalinami nepageidaujamų rūšių medžiai ir krūmai, mažinamas medelių tankumas, kad ateities miškas  būtų kokybiškesnis. Kad darbai vyktų sklandžiau, miško savininkams padėjo KPP parama jaunuolynams ugdyti, kuria miškininkai aktyviai domėjosi šiuo paraiškų rinkimo etapu“, – teigia Žemės ūkio ministerijos 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Rūta Smilgailytė.

Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 090 889 Eur paramos lėšų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Pareiškėjus, anot vyr. specialistės Rūtos Smilgailytės, ši parama domino ir dėl naujose taisyklėse nustatyto didesnio kompensacinės išmokos dydžio – jei anksčiau jis siekė 253 Eur/ha , tai šiuo paraiškų rinkimo etapu jis buvo pakeltas iki 343 Eur/ha.

„Padidinus jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui teikiamą vienkartinę nustatyto dydžio išmoką hektarui iki 343 Eur, buvo jaučiamas didelis pareiškėjų aktyvumas ir susidomėjimas šia veiklos sritimi. Pateiktos 372 paraiškos, dabar Nacionalinė mokėjimo agentūra vykdo jų atrankos vertinimą“, – informuoja specialistė. 

Pakilo ne tik išmokos už ha dydis – Miško kirtimų taisyklėse įsigaliojo nauja nuostata, kad spygliuočių, kietųjų lapuočių ir minkštųjų lapuočių medynuose jaunuolynų ugdymas vykdomas 8 – 20 jų augimo metais. Anksčiau jaunuolynų ugdymas spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose turėjo būti vykdomas 8 – 20 jų augimo metais, minkštųjų lapuočių medynuose – 6 – 20 metais.

„Tačiau pareiškėjams dėl pateiktų paraiškų ir jas pagrindžiančių dokumentų nuogąstauti nereikėtų. Pasak Aplinkos ministerijos specialistų, tais atvejais, kai su paramos paraiška buvo pateiktas miškotvarkos projektas arba Valstybinės miškų tarnybos išvada dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo, kurie buvo patvirtinti arba išduoti iki rugsėjo 1 d., jaunuolynų ugdymo kirtimų minkštųjų lapuočių medynuose pradžia turėtų būti laikomi 6 metai, t. y. taip, kaip buvo nurodyta iki 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojusioje Miško kirtimų taisyklių redakcijoje“, – aiškina specialistė.

Paramos pagal šią veiklos sritį galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje.

Parama teikiama pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymui, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0