in ,

Parama ūkinių gyvūnų ligų prevencijai

Ūkinių gyvūnų augintojai, norintys investuoti į pavojingų ligų prevencines priemones, kviečiami iki spalio 30 d. teikti paraiškas ūkių biologinei saugai sustiprinti. Šiam paraiškų  etapui skirta 4, 7  mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui negali viršyti 70 tūkst. eurų.

Tai jau antras paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ teikimo etapas. 

Pirmajame, kuris vyko pavasarį, buvo paprašyta daugiau kaip 1,7 mln. Eur paramos, jo metu daugiausia paraiškų pateikė paukštininkystės ir kiaulininkystės sektoriaus atstovai, paramos taip pat prašė ir mėsinių galvijų bei avių augintojai. Pareiškėjai daugiausia prašė paramos dezinfekciniams purkštuvams, valymo, dezinfekavimo įrangai įsigyti, taip pat prašyta paramos investicijoms į aptvarus, konteinerius, skirtus gaišenoms laikyti, praėjimo takų įrengimą ir kt.

Didesnės lubos, teikiamų paraiškų skaičius – neribojamas

Pakoregavus minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisykles, padidintos paramos lubos pareiškėjui bei susijusiems asmenims – didžiausia bendra gauta paramos suma negali viršyti 600 tūkst. Eur pagal šią priemonę kartu sudėjus visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas. Anksčiau suma siekė 300 tūkst. Eur.

Pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ teikiamų paraiškų skaičius yra neribojamas, tačiau pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką konkrečiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai. Jei norima prašyti paramos dėl skirtingų ūkinių gyvūnų laikymo vietų, tada privaloma teikti atskiras paraiškas.

Veiklos srities įgyvendinimo taisyklės papildytos nuostata, kad pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tuomet tinkamos finansuoti išlaidos ir sąlyginiai galvijai (SG) apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai, o pareiškėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, nei nurodyta pateiktoje paraiškoje.

Kas gali prašyti paramos

Paramos gali prašyti ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys – savo vardu įregistravę valdą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biologinę saugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip 2020 m. liepos 31 d.

Iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.

Kokios išlaidos finansuojamos

Pareiškėjai, gavę paramą ūkių biologinei saugai, gali už ją įsigyti ir įsirengti vidaus ir lauko aptvarus, įrengti ūkinių gyvūnų pakrovimo ir iškrovimo rampas ir (arba) aikšteles, uždarus praėjimo takus tarp pastatų, įsigyti dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių, pašarų terminio apdorojimo įrangos.

Paramą gavę pareiškėjai galės įrengti, įsigyti konteinerius ir patalpas, skirtas laikyti gaišenoms, ar nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangą.

Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos, darbo rūbų ir batų plovimo bei džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos.

Paraiškų atrankos kriterijai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100, o privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 privalomi balai.

Specializuotiems kiaulininkystės ūkiams suteikiami 25 balai, specializuotiems galvijininkystės arba paukštininkystės ūkiams – 15 balų. Pabrėžtina, kad vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Jeigu pareiškėjas laiko iki 20 SG (įskaitytinai), skiriama 35 balai, jeigu nuo daugiau kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – 15 balų, jei daugiau kaip 200 SG – 10 balų.  

Kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, suteikiama 30 balų.

Papildomų balų galima gauti ir tokiu atveju, kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklių 16 punkte nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt).

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0