in

Žemės ūkio ministerija patvirtino pagalbos kiaulių augintojams mokėjimo taisykles!

Pagalba skirta palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susiduria pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys kiaulių laikytojai dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. balandžio–lapkričio mėn., ir nustatyti laikinosios valstybės pagalbos (toliau – pagalba) kiaulių laikytojams, pardavusiems rinkai kiaules ir patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos, administravimo ir mokėjimo tvarką.

Pagalbos dydis ir reikalavimai

Kiaulių augintojai gaus po 30 eurų už kiekvieną kiaulę. Išmokos bus mokamos trimis etapais:

  1. Už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;
  2. už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;
  3. už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Pagalba mokama kiaulių laikytojams,kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

  1. Yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d.;
  2. laikė kiaules ir pardavė jas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. nurodytais pagalbos teikimo etapais ;
  3. nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  4. pateikė paraišką laikinajai pagalbai gauti;
  5. 2019 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte.

Pagalba Lietuvos kiaulių laikytojams (pareiškėjams) mokama tik tada, jeigu 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo ir spalio–lapkričio mėnesių bendros vidutinės Lietuvos kiaulių laikytojų (pareiškėjų), pardavusių kiaules, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–kovo mėnesių bendros Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinės pajamos.

Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato nuostatomis, suma vienam kiaulių laikytojui negali viršyti 100 000 Eur.

Jeigu apskaičiavus pagalbą būtų viršytas šis maksimalus leistinas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Komunikato reikalavimas (vertinant, ar neviršijama 100 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos pagal kitas priemones).

Pagal taisykles suteikta pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalbatoms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ir didžiausia pagalbos suma.

Kur teikti paraiškas?

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kiaulių laikytojo valda, savivaldybės administracijai.

Norintiems sužinoti daugiau informacijos, rekomenduojame skaityti visą nutarimą, kurį rasite paspaudę čia.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0