in ,

Nuo koronaviruso nukentėjusiems ūkio subjektams – individualios garantijos

Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, padidino finansinių paslaugų prieinamumą, sudarė palankesnes skolinimosi sąlygas užtikrinant veiklos tęstinumą, išsaugant darbo vietas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui suteikta teisė teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio, teikiamų paskolų iki 2020 m. gruodžio 31 d. Fondas garantuoja:

 • iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigoms ir neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektams teikiamas paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas;
 • iki 35 proc. negrąžintos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigoms ir negrąžintos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektams teikiamas paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.
  Garantijos finansų įstaigoms teikiamos dėl paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms, įskaitant darbo užmokestį ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti bei investicijoms finansuoti.
  Taip pat sudaryta galimybė teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl paskolų, kurioms nėra suteikta fondo garantija (tik tuo atveju, jei paskolos grąžinimas atidedamas ir reikalingas papildomas užstatas) bei siekiant perfinansuoti kitoje finansų įstaigoje turimą negarantuotą paskolą.
  Ūkio subjektui, nukentėjusiam nuo koronaviruso, garantija teikiama, jei jis 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone/ūkiu, taip pat, jeigu ūkio subjektas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo fondui dienos susidūrė su likvidumo problemomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • ūkio subjekto skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra mažesnė nei 1;
 • ūkio subjekto skolos rodiklio reikšmė (įsipareigojimai / turtas) paskutinio ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra didesnė nei 0,6;
 • ūkio subjekto apyvarta sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Ūkio subjekto vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo Bendrovei dienos lyginama su vidutine mėnesio apyvarta, buvusia per 2019 metus.
  Teikiant garantijas, didžiausia paskolos suma ar finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatyta kaina ar jos dalis negali viršyti 5 mln. Eur. Paskolos suma apskaičiuojama vadovaujantis viena iš šių sąlygų:
 • paskolos suma neturi viršyti dvigubo ūkio subjekto darbuotojams priskaityto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų 2019 m.
 • paskolos suma neturi viršyti 25 proc. ūkio subjekto apyvartos 2019 m.
 • reikalinga kita paskolos suma, siekiant patenkinti likvidumo poreikius nuo paskolos sutarties pasirašymo momento ateinantiems 18 mėn. ūko subjektams, kurie priskiriami mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir ateinantiems 12 mėn. ūkio subjektams, kurie priskiriami didelėms įmonėms.
  Ūkio subjektai, nukentėję nuo koronaviruso (COVID-19) ir norintys gauti paskolas su garantija, pirmiausia turi kreiptis į finansų įstaigą dėl paskolos gavimo, užpildyti paraišką dėl individualios garantijos suteikimo koronaviruso (COVID-19) protrūkio laikotarpiu ir prie jos esančius priedus (dėl palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimo), kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais.
   
  Daugiau informacijos ir paraiškos formą galite rasti fondo svetainėje www.garfondas.lt.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0